Archiwum Prac Dyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Archiwum Prac Dyplomowych jest katalogiem prac dyplomowych, pozwala na ich publikację oraz zapewnia obsługę procesu związanego ze złożeniem i przygotowaniem pracy do obrony.

Na proces ten składa się:

  • wypełnienie informacji o pracy i przesłanie plików przez studenta,
  • przesłanie pracy do systemu antyplagiatowego,
  • zatwierdzenie pracy i raportu z wynikami analizy systemu
  • antyplagiatowego przez promotora,
  • wprowadzenie recenzji przez recenzentów.

Prace zgromadzone w Archiwum są automatycznie przekazywane do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych zgodnie z wymogami prawa.